Belastingvoordeel en onze goede doelen

Coming soon!

Belastingvoordeel en onze goede doelen

Wanneer is iets fiscaal voordelig? Wat is een erkend goed doel precies en hoe relevant is een belastingvoordeel nu eigenlijk? En zijn er erkende goede doelen die ook nog eens effectief zijn?

Het fiscaal systeem in België zit nogal complex in elkaar en hangt af van jouw situatie.

Hieronder bespreken we het volgende:

Wat is het concept van een fiscaal voordeel?

Dit leggen we het best uit aan de hand van een voorbeeldje. Wanneer je een loon krijgt als werknemer, dan zijn er al heel wat belastingen op afgehouden, voordat je dit op jouw rekening ziet verschijnen. Met andere woorden, in een sterk versimpelde vorm zou dit er zo uit zien:

je brutoloon - belastingen = je nettoloon

Wat zegt de Belgische staat nu? Als jij met jouw verdiende nettoloon ervoor kiest om geld te doneren aan een erkend goed doel, dan maak jij de maatschappij beter! En daar wil de Belgische staat je graag voor belonen door je belastingen te verlagen.
Let op: Dit is een sterk versimpeld voorbeeld waar wel enkele voorwaarden aan verbonden zijn.

Hier komt wel een belangrijke nuance kijken: De Belgische staat vindt het prima dat je de maatschappij beter wilt maken, zolang je die maatschappij binnen de landsgrenzen bekijkt (en met uitbreiding ook de Europese Economische Ruimte). Als je dus buiten de grenzen van het Europese een goed doel wilt steunen, komt er vaak geen fiscaal voordeel aan te pas.

Wat is een erkend goed doel?

Enkel donaties aan erkende goede doelen kunnen fiscale voordelen opleveren. Goede doelen kunnen via een procedure erkend worden door de minister van Financiën.

Een kleine greep uit de lijst van erkende goede doelen, toont "het Nationaal Orkest van België", "het foto museum" uit Charleroi en "het leger museum" in Brussel. Terwijl deze organisaties zeker nodig en nuttig zijn, toont deze lijst ook dat de term "erkend" geen synoniem is voor onze definitie van "effectief".

Voor we oplijsten welke effectieve goede doelen ook erkend zijn, willen we eerst even de wens naar fiscale optimalisatie in een ander licht stellen. 

Hoe relevant is een fiscaal voordeel?

Het onder de loep nemen van hoeveel belastingen je betaalt, lijkt relevant op eerste zicht. Echter, als je doel is om impact te maken met je donatie, blijkt het belastingvoordeel echt ondergeschikt te zijn. Kiezen voor een effectief goed doel is de belangrijkste stap! Wil je dan ook nog eens kiezen voor een fiscaal voordeel: oké, leuk meegenomen, als je graag de regels daarover naleest.

Immers, onderzoek toont aan dat wanneer je doneert aan de meest effectieve goede doelen, je impact vaak 100 keer groter is, dan wanneer je doneert aan een gemiddeld goed doel. Als je weet dat het gemiddelde inkomen wereldwijd maar zo'n ruwe 190 euro per maand is, dan is de conclusie hier dat de meest effectieve goede doelen vaak niet in de rijkste landen liggen. Want daar kost het nu eenmaal veel meer om eenzelfde impact teweeg te brengen.

Een voorbeeld

Stel nu dat je maximaal 100 euro over hebt om te doneren aan een goed doel. In je zoektocht naar nieuwe goede doelen kom je zowel effectieve als erkende goede doelen tegen. Hier kan je dan op 2 manieren naar kijken:

  1. Je doneert 181 euro aan een erkend goed doel, krijgt een fiscaal attestje, brengt dit in bij je belastingen, en na een jaar krijg je hiervan 81 euro (45%) terug als je aan alle voorwaarden voldoet.
  2. Je doneert 100 euro aan een effectief goed doel.

Jouw impact door te doneren aan een effectieve goede doel zal gemiddeld 100 maal hoger liggen. Maar als je doneert aan een erkend goed doel, zal dat goed doel wel wat meer fondsen krijgen (181 euro in plaats van 100 euro). Hier moet je dus de afweging maken: wil je focussen op uiteindelijke impact (effectief) of heb je een sterke connectie met een bepaald goed doel (erkend).

Onze suggestie?

Doe beide! Doneer een stukje aan het goed doel waar je een warm gevoel bij krijgt en een ander stukje aan iets waarvan de wetenschap zegt dat dit momenteel het belangrijkste is dat je kan doen.

Welke erkende doelen zijn effectief?

Momenteel is enkel de Against Malaria Foundation een effectief goed doel dat 'erkend' is. Alle andere effectieve doelen die tot de top behoren, zijn nog niet erkend in België.

Doneren aan Against Malaria Foundation

Om aanspraak te kunnen doen op het fiscale voordeel moet jouw donatie via de Koning Boudewijnstichting verlopen en een specifieke mededeling hebben. Dat ziet er zo uit:

Koning Boudewijnstichting
BE10 0000 0000 0404
Mededeling: TGE – UK – Against Malaria Foundation

De Koning Boudewijnstichting zal wel 5% afhouden van jouw donatie om hun werkingskosten te betalen. Dus zorg ervoor dat je zeker aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op deze belastingvermindering. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, zal het voordeliger zijn voor het goede doel als je doneert via Doneer Effectief.

Doneren aan alle andere effectieve goede doelen

Alle andere donaties kan je via onze partner Doneer Effectief doen. 100% van jouw donatie gaat dan naar de meest effectieve goede doelen.

Angelique Lachaert
Donatiedeskundige

Helpdesk

Wil je nog iets anders weten over onze werking, over de goede doelen of heb je nog een andere specifieke vraag?

Daar help ik je graag mee verder!

Stel je vraag
Dankjewel, ik heb je vraag goed ontvangen!
Er ging iets mis bij het versturen van het formulier, je kan ons rechtstreeks bereiken op hallo@effectiefgeven.be