Effectief Geven

Een non-profit die mensen en organisaties in België helpt om doeltreffend te doneren.

Met "doeltreffend" of "effectief" bedoelen we: "met de grootste wetenschappelijk aangetoonde impact per euro".

We richten ons op het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd op vlak van armoede, gezondheid, klimaat en dierenwelzijn.

Om die bij de wortels te kunnen aanpakken, beschouwen we waar nodig het volledige systeem van actoren en hun interacties.

Onze partners