Top goede doelen /  Klimaat  /  Future Cleantech Architects

Future Cleantech Architects werkt aan het uitstootvrij maken van de groeiende stedelijke omgevingen, het opwekken en opslaan van schone en efficiënte energie, oplossingen voor circulaire productie en industriële processen, en duurzaam landbeheer.

De uitdaging

High-impact innovatie in de energietransitie is bijzonder uitdagend omdat het onder zware tijdsdruk moet gebeuren. Het klimaatsysteem staat op de rand van omslagpunten die onomkeerbare en catastrofale gevolgen zouden hebben voor de meeste ecosystemen op aarde.

Als uitstoot niet te voorkomen is, dan opvangen en opslaan

Emissies van elektriciteit, transport, warmte en industrie zijn goed voor de uitstoot van bijna driekwart van alle broeikasgassen wereldwijd. Daarnaast heeft het vinden van oplossingen voor de seizoensgebonden zon- en windenergie onvoldoende aandacht gekregen.

De oplossing

Koolstofvrije energiesystemen zijn vereist om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Het is noodzakelijk om alle industriële processen koolstofvrij te maken. Waar koolstofvrije emissie (nog) niet mogelijk is, zijn innovatieve methoden nodig om via CO2-opvang en -opslag het probleem aan te pakken.

Jouw impact

De Future Cleantech Architects vormen een netwerk met relevante partners uit industrie, politiek en samenleving. Met hun diepgaande expertise in schone energieopwekking hebben medewerkers al Duitse en Europese politici kunnen adviseren. Verder hebben ze belangrijke impulsen gegeven aan klimaatbescherming op het niveau van de Verenigde Naties, onder meer tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow (COP26) in 2021.

Future Cleantech Architects werkt aan de volgende speerpunten:

  • Innovatie versnellen: veelbelovende innovaties op de voet volgen en daarover adviseren. Ook zoekt de organisatie naar kritische innovatiegebieden in de industrie, waar duurzame oplossingen zich nog in een zeer pril stadium bevinden.
  • Prioriteit geven aan onderzoek en ontwikkeling. Zo werken ze samen met beleidsmakers op hoog niveau om hun activiteiten verder te intensiveren.
  • Innovatieve technologie mee ontwikkelen: initiëren en actief stimuleren van excellente onderzoeksgroepen voor cleantech in industrieën waar dit onderwerp nog onvoldoende aandacht heeft gekregen.

De organisatie

Future Cleantech Architects is een non-profitorganisatie gevestigd in Duitsland die werkt aan de ontwikkeling van zeer innovatieve maar voorheen verwaarloosde technologieën om de internationale uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Founders Pledge beveelt FCA aan als een van de drie beste goede doelen op het gebied van klimaatbescherming.

Angelique Lachaert
Donatiedeskundige

Helpdesk

Wil je nog iets anders weten over onze werking, over de goede doelen of heb je nog een andere specifieke vraag?

Daar help ik je graag mee verder!

Stel je vraag
Dankjewel, ik heb je vraag goed ontvangen!
Er ging iets mis bij het versturen van het formulier, je kan ons rechtstreeks bereiken op hallo@effectiefgeven.be